Cennik
Dostep do twojej poczty przez strone WWW...
info
najczęsciej zadawane pytania..
jak do nas trafić..
Skrzynka pocztowa
Serwer wirtualny
Sieć telefoniczna
(łącze komutowane)

Przez łącza stałe

Integracja sieci
lokalnych z
Internetem
Serwer - instalacja
i konfiguracja
Rejestracja domen Strony WWW Bezpieczne transakcje - SSL Komunikaty

POWRÓT

"Do czego może być potrzebny serwer dedykowany?"

W zasadzie należałoby postawić pytanie inaczej: "Czy i kiedy takiego serwera potrzebujemy?". Serwer dedykowany może pełnić różnorakie funkcje. Może być serwerem komunikacyjnym, pełniącym rolę bramy do Internetu dla komputerów w sieci wewnętrznej. Może pełnić rolę serwera plików, serwera www czy też lokalnego serwera poczty. Może służyć jako serwer VPN (Virtual Private Network). Może również łączyć w sobie różne z tych ról. W przeciwieństwie do specjalizowanych rozwiązań sprzętowych, często bardzo kosztownych, serwer dedykowany pozwala na dużą swobodę w doborze składników jak i ich konfiguracji. Posiada duże możliwości łatwej rozbudowy o dodatkową funkcjonalność. Dzięki zastosowaniu otwartego systemu z rodziny Linux, koszt oprogramowania jest praktycznie zerowy.

Serwer komunikacyjny

W dobie dynamicznego rozwoju globalnej sieci, zagrożenia z niej płynące przybierają coraz to nowe i bardziej wyrafinowane formy. W chwili obecnej, "świeżo" skonfigurowana stacja robocza bez żadnej ochrony, może z dużą dozą prawdopodobieństwa zostać zainfekowana już w pierwszej minucie po podłączeniu do Internetu.

Obecnie problem częściowo jest rozwiązany dzięki temu, że większość obecnie dostępnych systemów operacyjnych posiada (lepszą lub gorszą) zintegrowaną zaporę ogniową (ang. firewall), która uaktywania się tuż po ich instalacji. Jednak rozwiązania dostarczane wraz z systemem często nie zapewniają należytej ochrony.

Alternatywą mogłaby być instalacja oprogramownia specjalnie do tego celu przeznaczonego - tzw. osobistej zapory ogniowej. Tego typu rozwiązanie w miarę zdaje egzamin w przypadku 2-3 stacji roboczych, podłączonych do sieci za pomocą taniego sprzętowego routera ze zintegrowanym modemem i przełącznikiem (ang. switch), który jest często dostarczany w pakiecie instalacyjnym łączy ADSL, udostępnianych przez masowych dostawców. Jedną z zasadniczych wad tego rozwiązania jest podatność na nieświadome lub świadome szkodliwe działanie użytkownika stacji roboczej. Może on zmodyfikować ustawienia zapory lub też zupełnie ją wyłączyć. Z kolei oprogramowanie małych sprzętowych routerów nie posiada możliwości określenia zaawansowanych reguł filtracji - jest się zależnym od gotowych filtrów w nim zaimplementowanych, które nie zawsze się sprawdzają. W przypadku sieci składających się z większej liczby stanowisk, może pojawić się problem ograniczonej wydajności takich urządzeń. Większość nie ma praktycznie żadnych możliwości rozbudowy.

W tym miejscu zastosowanie znajduje serwer komunikacyjny. Może on łączyć role zarówno zaawansowanego routera z możliwością dowolnego kształtowania ruchu, jak również rozbudowanej zapory ogniowej. Odpowiednio skonfigurowany, serwer taki jest w stanie skutecznie ochraniać sieć lokalną przed nieporządaną ingerencją z zewnątrz. Obecnie dostępny sprzęt przygotowany pod serwery tego typu, nawet w najtańszym wariancie, jest w stanie obsłużyć bardzo rozbudowane sieci. Przy tym jego koszt jest wielokrotnie niższy od adekwantnego specjalizowanego rozwiązania sprzętowego.

Serwer www, poczty, plików

W momencie gdy chcemy zaistnieć w sieci, z reguły wybieramy firmę hostingową, która obsłuży nas w pełnym zakresie - od udostępnienia przestrzeni na serwerze, poprzez zaprojektowanie i budowę serwisu do opieki nad nim w czasie jego działania (modyfikacje, kopie bezpieczeństwa itd.). Sprawa może ulec komplikacji w momencie, gdy chcemy zaimplementować bardziej złożony serwis będący w interakcji z klientami, który będzie wymagał np. transferu dużej ilości danych od klientów, a również ich dalszego przetwarzania bezpośrednio u właściciela serwisu.

Za przykład może tutaj posłużyć internetowe laboratorium fotograficzne. Klienci po uprzednim zarejestrowaniu się w takim serwisie mają możliwość przesłania do niego zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym. Odpowiednio zaprojektowany mechanizm w serwisie zajmuje się nadzorem nad realizacją płatności jedną z dostępnych metod wybranych przez klienta (karta kredytowa, przelew itp.). Na życzenie generuje również fakturę. Wszystko odbywa się w sposób praktycznie zautomatyzowany. Następnie, po uregulowaniu płatności, przesłane zdjęcia są pobierane do laboratorium, gdzie wykonywane są ich odbitki o parametrach zadanych przez klienta. W końcu odbitki te są wysyłane drogą pocztową.

Najistotniejszym problemem na dordze umiejscowienia takiego serwisu na serwerach firmy hostingowej, jest duża ilość przepływających danych. Pojedyncze zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym średniej klasy, zajmuje średnio 1 MB. Poza tym trzeba brać pod uwagę fakt, że zdjęcie będzie w praktyce przepływać przez serwer przynajmniej dwukrotnie - w momencie jego wysłania do klienta, jak również pobrania do laboratorium. Transfer ulega zatem podwojeniu, więc przy dużej ilości zamówień, może w skali miesięcznej osiągnąć bardzo wysokie wartości. Ponieważ obecnie podstawą pobierania opłat za utrzymanie serwisu jest nie miejsce, które na serwerze zajmuje, a właśnie transfer, może to narazić na bardzo wysokie koszty. Trzeba również wziąć pod uwagę to, że zarządzanie zasobami zdjęć zdalnie z laboratorium może napotkać utrudnienia ze względu na ograniczony transfer pomiędzy nim a serwerami firmy hostingowej. W tym układzie istniałaby potrzeba dodatkowo wykupienia szerokopasmowego dostępu do Internetu dla samego laboratorium.

Zatem jeżeli klient już musi zdecydować się na dostęp szerokopasmowy, dlaczego nie mógłby umieścić swojego serwisu bezpośrednio w laboratorium? I tu znowu zastosowanie znajduje serwer dedykowany. Podłączony do sieci, może jednocześnie pełnić rolę serwera www obsługującego sam serwis, serwera poczty, za pośrednictwem którego jego klienci będą powiadamiani o stadium realizacji zamówienia, jak również i serwer plików, z którego zdjęcia są pobierane do laboratorium przez sieć lokalną.

Zostało tutaj wymienione jedynie kilka przykładów zastosowania serwera dedykowanego. Możliwości są tak naprawdę nieograniczone i wszystko zależy od konrektnych potrzeb.

POWRÓT
IMA S.C Internet Service Provider Gdańsk ul. Stągiewna 1
tel/fax ( 058 ) 301 69 17
email:

Valid HTML 4.01!